Laboratorium Materiałowe

Laboratorium Materiałowe

Oferta badań

Badania metalograficzne

Badania obejmują pełny proces przygotowania zgładu metalograficznego (cięcie, inkludowanie, szlifowanie, polerowanie, trawienie) lub przekroju z dostarczonego komponentu

 • Obserwacje makroskopowe
  Badania obejmują obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego lub/i mikroskopu metalograficznego wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające wykonanie zdjęcia złożeniowego. Oprogramowanie daje możliwość wykonania zdjęcia złożeniowego oraz różnego typu pomiarów.
 • Badania mikrostruktury
  Badania obejmują obserwacje z wykorzystaniem mikroskopów metalograficznych o zakresie powiększeń 25x – 1000x.
 • Pomiary grubości powłok
  Badania obejmują pomiary z wykorzystaniem mikroskopów metalograficznych z zakresem powiększeń 25x – 1000x wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie odpowiednich pomiarów.
 • Badania połączeń spawanych
  Badania obejmują obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego oraz oprogramowania umożliwiającego wykonywanie odpowiednich pomiarów. Badania są wykonywane w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia dotyczące użycia odpowiedniej normy, instrukcji, specyfikacji.
 • Pomiar głębokości warstwy utwardzonej
  Badania obejmują wyznaczenie głębokości warstwy utwardzonej metodą pomiarów mikrotwardości. Do pomiarów jest wykorzystywany mikrotwardościomierz wraz z oprogramowaniem pozwalającym na automatyczne wykonanie serii pomiarów. Wynikiem badania jest wykres twardość [HV]/głębokość [mm] oraz wartość głębokości warstwy utwardzonej. Pomiar jest wykonywany w oparciu o normę ISO 18203 lub DIN EN 10328.
 • Analiza wtrąceń niemetalicznych
  ·         Badanie obejmuje pomiar na mikroskopie metalograficznym wyposażonym w oprogramowanie z odpowiednim modułem do automatycznej analizy wtrąceń niemetalicznych. Pomiar jest wykonywany w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia dotyczące użycia odpowiedniej normy.
 

Badania powierzchni

 • Obserwacje makroskopowe powierzchni
  Badania są wykonywane bezpośrednio na powierzchni dostarczonego do badań komponentu lub wyciętej z niego części, z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego. Najczęściej dotyczy obserwacji morfologii powierzchni i defektów powierzchniowych. Oprogramowanie daje możliwość wykonania zdjęcia złożeniowego oraz różnego typu pomiarów.
 • Obserwacje powierzchni na mikroskopie metalograficznym
  Badania są wykonywane bezpośrednio na powierzchni dostarczonego do badań komponentu lub wyciętej jego części, z wykorzystaniem mikroskopu metalograficznego. Istnieje możliwość pracy w ciemnym polu, jasnym polu oraz z kontrastem Nomarskiego. Najczęściej dotyczą obserwacji morfologii powierzchni i defektów powierzchniowych. Oprogramowanie daje możliwość wykonania zdjęcia złożeniowego oraz różnego typu pomiarów. W przypadku obserwacji defektów, najczęściej kolejnym etapem jest wykonanie zgładu metalograficznego przez wadę.
 • Badania fraktograficzne
  Obserwacje przełomów są wykonywane na mikroskopie stereoskopowym. Ich celem jest wskazanie typu przełomu oraz, jeśli to możliwe, miejsca inicjacji i kierunku propagacji pęknięcia. W kolejnym etapie, zależnie od potrzeb, może zostać wykonana obserwacja na mikroskopie skaningowym. 

Badania własności mechanicznych

 • Pomiar mikrotwardości 
  Pomiary są wykonywane metodą Vickersa w skalach: HV 0,025; HV 0,05; HV 0,1; HV 0,2; HV 0,3; HV 0,5; HV 1; HV 5 oraz metodą Knoopa w skali HK 0,05 oraz HK 0,1. Istnieje możliwość wykonania badania na zgładzie, jak również - przy spełnieniu odpowiednich wymagań - bezpośrednio na powierzchni elementu. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system pomiarowy. Oprogramowanie umożliwia automatyczne wykonywanie pojedynczych pomiarów, serii pomiarów oraz map mikrotwardości.
 • Pomiary twardości
  Pomiary są wykonywane metodami Vickersa, Rockwella i Brinella w skalach: HV 30; HRA; HRB; HRC; HR 15N; HR 30N; HBW 2,5/62,5; HBW 2,5/187,5

   

   

   

Klienci BWI Group
volvo
Honda
audi1
VW
bmw
porsche
lamborghini
ferrari
land rover
ford
gm
psa