Laboratorium Testowe

Laboratorium Testowe

Oferta badań

Testy strukturalne i zmęczeniowe 
 • Badania strukturalne i zmęczeniowe kompletnych zespołów, komponentów, elementów spawanych
 • Stałe lub zmienne profile obciążeń, również w warunkach podwyższonej lub obniżonej temperatury
Pomiary charakterystyk elementów zawieszenia
 • Siły tłumienia, tarcie, sztywności (pomiary w dodatnich i ujemnych temperaturach)
Statyczne badania elementów złącznych
 • Wytrzymałość na rozciąganie po dokręceniu zadanym momentem, wyznaczenie momentu zerwania połączenia gwintowego, wytrzymałość na przekręcanie gniazd i gwintów
Pomiary hałasu i przyspieszeń
 • Pomiary hałasu z wykorzystaniem komory bezechowej
 • Pomiary przyspieszeń (drgań) z wykorzystaniem akcelerometrów
 • Pomiary wykonane w oparciu o autorskie oprogramowanie przygotowane w National Instruments LabView
 • Możliwość analizy danych w oparciu o dowolną specyfikację
Pomiary tensometryczne
 • Badania z wykorzystywaniem tensometrów (przygotowywanie próbek, klejenie i łączenie tensometrów z okablowaniem, pomiary naprężeń)
Badania elastomerów
 • Pomiary sztywności (osiowa, promieniowa, skrętna, stożkowa)
 • Badania zmęczeniowe
Starzenie komponentów
 • Testy starzenia komponentów przy zadanej temperaturze i wilgotności
 • Testy pełzania komponentów przy długotrwałym starzeniu pod obciążeniem statycznym
Testy korozyjne 
 • Testy korozyjne ze stałym i zmiennym klimatem (test mgły solnej, testy wilgotnościowe)
 

 

Klienci BWI Group
volvo
Honda
audi1
VW
bmw
porsche
lamborghini
ferrari
land rover
ford
gm
psa