Wizyta Rektora PK

Wizyta Rektora PK

Kilka tygodni temu nasze zaproszenie do odwiedzenia Centrum Technicznego BWI Group w Balicach przyjął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Wizyta miała miejsce w ubiegły piątek, a JM Rektorowi towarzyszyli Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, prof. dr hab. Inż. Marek Brzeżański oraz profesorowie PK, dr hab. Inż. Marcin Noga i dr inż. Robert Janczur, reprezentujący tę samą Katedrę. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy w obszarze prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez BWI Group oraz podjęcie szerszej kooperacji w zakresie szkolenia wyspecjalizowanych kadr inżynierskich.

Dotychczasowa współpraca Politechniki Krakowskiej i BWI Group dotyczyła wybranych zadań z dziedziny projektowania zawieszeń realizowanych dotychczas przez nasze Centrum Techniczne, a naturalne powiązania między uczelnią a TCK zapewniał fakt, że kadra inżynierska BWI Group wywodzi się w dużej mierze z absolwentów tej uczelni, a część stanowisk kierowniczych w BWI Group piastują niegdysiejsi pracownicy naukowi PK. W obliczu nowych wyzwań stojących przed TCK i poszerzenia zakresu prac rozwojowych o układy hamulcowe, zarówno konwencjonalne jak i te ze sterowaniem elektronicznym, oraz nowe generacje zawieszeń półaktywnych i aktywnych, BWI i PK zdecydowały połączyć siły w obszarach, gdzie głębsza współpraca może przynieść największe wymierne korzyści dla obu stron.  

Goście zapoznali się z całą dostępną w TCK infrastrukturą służącą do prowadzania prac badawczo-rozwojowych i przeprowadzania testów oraz z zakresem i założeniami nowych projektów ze szczególnym naciskiem na projektowanie zaawansowanych układów hamulcowych. W rozmowach poruszono temat udostepnienia nowo otwartych, zmodernizowanych oraz projektowanych przez PK laboratoriów i obiektów do badań stanowiskowych i drogowych samochodów, udział BWI w przygotowaniu przez PK pojazdu demonstracyjnego - nośnika technologii, oraz temat praktyk studenckich, prac dyplomowych i doktorskich, które mogłyby być realizowane w ścisłej współpracy obu podmiotów. 

Patrząc optymistycznie w przyszłość chcemy, aby współpraca biznesu z nauką miała charakter dwukierunkowy; aby uczelnie techniczne, takie jak Politechnika Krakowska znały potrzeby przemysłu i umiały na nie odpowiedzieć, z kolei biznes dostarczał instytucjom naukowym wsparcia poprzez udostępnianie posiadanych zasobów i środków. Traktujemy zatem to spotkanie jako fundament, na którym obie strony oparłyby w przyszłości partnerską współpracę. 

Klienci BWI Group
Citroen
volvo
Honda
BMW 2023
audi1
VW
porsche
lamborghini
ferrari
land rover
ford
gm