BWI włączyło się w struktury EACN

BWI włączyło się w struktury EACN

EACN (European Automotive Cluster Netowork) to organizacja zrzeszająca europejskie klastry motoryzacyjne, a tym samym koordynująca i intensyfikująca ich wzajemną współpracę. BWI Group zastało członkiem EACN poprzez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, którego jesteśmy aktywnym członkiem.

WSM (Wschodni Sojusz Motoryzacyjny) prowadzi aktywną kooperację z EACN, aby zwiększyć swój zasięg i wzmocnić relacje biznesowe z podmiotami z branży automotive w Europie. W ostatnim czasie przedstawiciele organizacji przynależących do European Automotive Cluster Network, w tym również WSM, wyrazili chęć utworzenia organizacji o zdefiniowanej strukturze zarządczej, posiadającej określone zasady dotyczące jej działania.
Zarząd WSM wyraził zgodę na podpisanie umowy konsorcjum z EACN. W dniu 20 stycznia br. odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków. Główne obszary na jakich skupi się działalność organu to:

  • modernizacja przemysłu / przemysł 4.0 / transformacja cyfrowa,
  • łańcuch dostaw,
  • umiejętności i kompetencje - WSM,
  • czyste, połączone i autonomiczne pojazdy oraz mobilność.
Klienci BWI Group
bmw
porsche
lamborghini
ferrari
land rover
audi
volvo
honda
ford
gm
psa